Escola De Porteiros

Obxetivos Escola De Porteiros

Os obxectivos que perseguimos, xunto ao xogador/para son:
• Mellora as capacidades técnicas individuais dos nosos alumnos.
• Aprender as habilidades e conceptos en relación co corpo. Aspectos coordinativos.
• Desenvolvemento da creatividade.
• Mellora da toma de decisión.
• Desenvolver as capacidades dos xogadores dotándolles de confianza e creatividade.
• Aprender as habilidades e conceptos na relación co opoñente. O 1x1.
• Aprender a fase de coordinación entre 1º e 2º xogador. O 2x1.
• Colaborar na educación integral do xogador potenciando valores como: o compañeirismo, respecto, esforzo, constancia e humildade.
• Xerar bos hábitos de hixiene.
Contextos de ensino:
• Circuítos coordinativos.
• Xogos de relación con balón.
• Situacións básicas de aprendizaxe 1x1, 2x2, 3x3.
• Rondos básicos e posicionales.
• Xogos de posición e posesión.
• Partidos reducidos / minipartidos.
Para iso baseámonos en 6 grandes bloques:
1. Dominio do balón: Son tarefas e xogos enfocados a mellorar a coordinación co balón, apoios e coñecemento e dominio das distintas partes do pé.
2. Pase e control: Exercicios e xogos para mellorar a precisión e a calidade do pase e primeiro control do balón.
3. O 1 contra 1: Simulacros, Caneos, Cambios de dirección. Exercicios e xogos que estimulen a creación de espazos para enfrontarse a defensas agrupadas.
4. Velocidade con e sen balón: Exercicios e xogos para mellorar a axilidade, aceleración e desprazamento tanto con balón como sen el.
5. Finalización: Exercicios e xogos que melloran o aspecto técnico para portería. Fomenta a creatividade e a toma de decisión na área.
6. Xogo en Grupo: Exercicios e xogos que animan a mellorar o xogo en pequenos grupos e especialmente o contraataque. Os xogos grupais non deben superar o 4 vs4.

Colaboradores

SÍGUENOS @lagodvsport