Escola De Porteiros

Obxetivos Escola De Porteiros

Obxetivos Xerais:
Os nosos obxectivos céntranse en cubrir as diferentes etapas de aprendizaxe do porteiro. Na nosa escola trabállase con porteiros de diferentes idades en grupos reducidos adaptando os exercicios para coidar ao detalle cada un dos puntos de mellora do porteiro.
O obxectivo da Escola de porteir@s Lago DVSport é adaptar os adestramentos ás diferentes etapas de aprendizaxe de cada un.

Por este motivo, os participantes dividiranse en tres categorías:
Iniciación: Pre-Benxamín - Benxamin - Alevín
Perfeccionamento: Infantíl - Cadete
Especialización: Xuvenil
Estas son as 3 etapas diferentes que se poden observar na nosa Escola:
1. ETAPA DE INICIACIÓN:
ou Deseñar tarefas analíticas, con escasa ou nula incerteza informacional para unha mecanización dos diferentes xestos técnicos específicos.
ou Incidir na calidade da execución máis que na cantidade.
ou Combinar as tarefas analíticas con xogos deseñados para a mellora de aspectos específicos do porteiro.
2. ETAPA DE PERFECCIONAMENTO: ou Deseño de tarefas semiestándar.
ou Correcta execución dos desprazamentos específicos e posición básica previa á execución técnica con balón.
ou Tarefas que progresen en dificultade.

3. ETAPA DE ESPECIALIZACIÓN ou Propostas situacionais.
ou Elevada complexidade perceptivo- decisional nas tarefas
ou Combinar aspectos de natureza puramente condicional, especificos con aspectos técnico-tácticos.

Estes son os principais obxectivos que queremos alcanzar durante todo o ano:
• Adaptar o adestramento ás diferentes etapas de aprendizaxe.
• Mellorar a competencia motriz.
• Mellorar de forma selectiva as accións técnicas específicas do porteiro con balón: blocajes, desvíos, despexes, saques, elementos técnicos comúns.
• Mellorar de forma combinada as accións técnicas específicas do porteiro.
• Mellorar aspectos condicionais/ coordinativos adaptados a cada idade.
• Profundar no coñecemento do regulamento.

Colaboradores

SÍGUENOS @lagodvsport